Calipso

40 tekstów – auto­rem jest Ca­lip­so.

..To było jak krok nad prze­paścią i ciągłe wie­rze­nie, że się nie spad­nie, to tak jak ru­let­ka, ty­le tyl­ko, że wszędzie były ku­le, cze­kające na wystrzał. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 września 2011, 18:43

Niewie­dza to błogosławieństwo.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 września 2011, 20:12

Nie będę z kimś kto kłamie.. Nie będę z kimś ko­go będę oszukiwać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 czerwca 2011, 07:17

Mo­ja stro­na nieza­leżności poszła w cho­lerę, za­nim zos­tała użyta do celów konstruktywnych.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 czerwca 2011, 22:31

Kiedyś roz­ma­wialiśmy.. na­wet spo­ro.. Spo­ro się zmieniło i już nie rozmawiamy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 czerwca 2011, 14:25

Prze­de wszys­tkim, mi­mo wszys­tko, za wszystko..


Kocham Cię Mamo.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 maja 2011, 21:02

..

Które­goś dnia może mnie nie być, po pros­tu załóż,
Przy­pom­nisz mnie so­bie, ale nie czuj żalu,
Życie się będzie toczyć i tak pomału,
Wyt­rzesz z łez oczy, mnie nie żałuj.. 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 28 maja 2011, 07:33

Przy­jaciel to wróg, który się jeszcze nie ujawnił.. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 maja 2011, 11:18

Jes­tem dobra..


Od zła wyręczają mnie inni. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 kwietnia 2011, 21:07

Zaczy­nam no­we życie. Tym ra­zem swoje. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 kwietnia 2011, 17:53

Calipso

Życie zbyt mnie zaskakuje, by być pewnym tego, co mnie spotka. Jedni mówią, że będzie jak zechce Allah, inni że jak Jezus, a ja mówię, że jak zechce życie..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Calipso

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność