Calipso, teksty z czerwca 2011 roku

3 teksty z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Ca­lip­so.

Nie będę z kimś kto kłamie.. Nie będę z kimś ko­go będę oszukiwać. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 czerwca 2011, 07:17

Mo­ja stro­na nieza­leżności poszła w cho­lerę, za­nim zos­tała użyta do celów konstruktywnych.. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 czerwca 2011, 22:31

Kiedyś roz­ma­wialiśmy.. na­wet spo­ro.. Spo­ro się zmieniło i już nie rozmawiamy. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 14 czerwca 2011, 14:25

Calipso

Życie zbyt mnie zaskakuje, by być pewnym tego, co mnie spotka. Jedni mówią, że będzie jak zechce Allah, inni że jak Jezus, a ja mówię, że jak zechce życie..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Calipso

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność